Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava održat će 11. skupštinu u subotu, 23. veljače 2019, u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. Skupština počinje u 10 sati, a riječ je o redovitom, godišnjem skupu članova DZNAP-a.

Na dnevnom redu su izvješća Predsjedništva o radu DZNAP-a u prošloj godini, financijska i druga izvješća. Na usvajanje će biti predložen plan rada za 2019. i financijski plan. Usvojit će se lista od 150 autora čiji su tekstovi bili najčešće prodavani preko press-clipping agencija, koja je temelj za isplatu pripadajućih autorskih naknada.

Na skupštini će biti predstavljeni i rezultati projekata koje je DZNAP financijski podupro u prošloj godini.